Kulturbanner.dk og CSR (Corporate Social Resonsibility)
 
 

Kulturbanner.dk er bevidst om både social og miljømæssig ansvarlighed. Både vi og vores omverden forventer – ja nærmest kræver – at social- og miljømæssig ansvarlighed skal være en selvfølge. Derfor har vi valgt at opstille en række grundlæggende krav til os selv.


Kulturbanner.dk overvåger kontinuerligt produktionen af bannere anvendt i gennemførelsen af Kulturbanner.dk´s markedstilbud i bestræbelsen på, at udelukke anvendelsen af børnearbejde. På samme måde finder selve produktionen af bannere udelukkende sted hos leverandører, der benytter miljøvenlig produktion. Bortskaffelse af udtjente bannere foregår ligeledes indenfor gældende regler for de anvendte materialer.


Kulturbanner.dk arbejder på et projekt med videreforarbejdelse af udtjente bannere, således at disse kan anvendes som halvfabrikata i videre produktion. Dette projekt forventes, at kunne igangsættes med udgangen af 2011.