KULTURBANNER
 
 

KULTURBANNER er en ny markedsføringskanal i Danmark. En markedsføringkanal, som fremmer kulturen i Danmark, og som hjælper Danmarks byer med at synliggøre deres kulturliv i byrummet.


KULTURBANNER udsmykker byrummene og understøtter borgere og gennemrejsendes billede af byerne som dynamiske og med et spændende kulturliv.


KULTURBANNER bidrager til:


•at synliggøre byens kulturbegivenheder direkte i gadebilledet over for både borgere, turister og gennemrejsende.


•at udnytte kulturbegivenheder til branding af byen som værende en levende by med et rigt kulturliv over for både borgere, turister og andre gennemrejsende. En branding med en særdeles positiv og langsigtet effekt for byens image.


at trække flere mennesker til byens kulturarrangementer, og dermed også til byen som helhed. Dette til gavn for både kulturarrangører